Lievekaai

Is gelegen aan de W.-kant van het Lievekanaal dat in 13e eeuw gegraven werd om rechtstreekse verbinding voor de binnenvaart te verkrijgen met het Zwin. Was zeer lang een levendige handelsplaats waar o.m. Hollandse goederen gelost werden. Nabij het ruime bassin of de kom van de Lieve stond sinds aanvang 18e eeuw een loskraan van de stad. Deze drukke losplaats raakte echter in onbruik in 1778- 1779 toen het "Entrepot" van de Coupure klaar kwam. De loskraan werd dan ook afgebroken. Aangezien het bassin van geen enkel nut meer was werd het in 1834- 1836 opgevuld. Daardoor ontstond de huidige brede kaai die later beplant werd met treurwilgen. Thans wordt de vrije ruimte van de Lievekaai vnl. benut als parkeerplaats.

                                                                                                                                                                                                                                

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Voor meer foto's klik op Eigen foto's

Beeldbepalend gebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen in de loop van de 17de eeuw, verbouwd in de eerste en tweede helft van de 18de eeuw.

Het was vanaf de 13 de eeuw een herberg (den Heerd), daarna een stove met vrouwen (de Cogge). Vanaf de 16 de eeuw was het Broederschap Sint-Ivo er gevestigd, de gilde van de advocaten van de Raad van Vlaanderen. Voor het huis stond tot in de 18de eeuw een crane.

Hier ontstond ook de “Gravensteengroep” en dus het eerste gegronde protest tegen de overdreven geluidsoverlast van de toeristische bootjes.

De Cleene craene up de Lieve.   

 Nabij het ruime bassin of de kom van de Lieve stond sinds aanvang 17e eeuw  een loskraan van de stad. Deze loskraan noemde men ‘de cleene craene up de Lieve’.Deze drukke losplaats raakte echter in onbruik in 1778- 1779 toen het "Entrepot" van de Coupure klaar kwam. De loskraan werd dan ook afgebroken en openbaar verkocht in 1787. De reden was dat men aan het einde van de Coupure een nieuw entrepot had geplaatst, met aan de St Agnetakom een ‘wippe, een nieuw type kraan dat veel eenvoudiger te bedienen was.

De kraan werd bediend door kraankinderen. Dit waren mannen die in een groot rad in de toren lopen om het touw van de hijskraan in beweging te brengen. Vreselijk zwaar werk en nog slecht betaald ook.. Kraankinderen betekent in dit verband knechten van de kraan. Dat konden volwassen mannen zijn, maar als ze sterk genoeg waren ook kinderen.

In Gent had de gilde van de kraankinderen hun gildehuis aan het begin van de Kraanlei. Hier stond eveneens zo,n loopkraan.

 

Na het dempen van de Lievekom werd de vrijgekomen ruimte gebruikt voor het parkeren van karren door voerlieden en verhuizers. Een reglemnt uit 1836 verplichtte de voerlieden hun wagens op de Lievekaai te plaatsen. Elk voertuig moest de naam van de eigenaar dragen en zij moesten op een rechte rij staan met de dissels naar boven.

Tot diep in de jaren 1970 kon men op de Lievekaai een steekkar huren.

 

De Lievebrug werd in de 16e eeuw gebouwd als ezelsbruggetje. Omdat deze brug hoog was en moeilijk om over te rijden werd ze vervangen in 1828 vervangen door een houten, draaibare brug en in 1858 door een ijzeren draaibrug. In 1952 werd de huidige vaste brug gebouwd

 

De Lievebrug heette in de 13e eeuw de ‘’Walebrieghe’. Pas in de 14e eeuw werd de naam ‘Liefbrugghe’ gebruikt. Deze stenen brug bleef behouden tot de 19e eeuw. Ze verhinderde echter de doortocht van grotere schepen naar de Graslei. Daarom werd de Lievekom als draaibassin ontworpen. Je ziet dus op oudere kaarten de Lievekom duidelijk breder dan hij nu is. Hier konden de schepen dus draaien. De Academiebrug was een houten draaibare brug (werd toen de Tinnenpotbrug genoemd omdat aan de voet van die brug de bekende brouwerij de Tenen Pot’ stond. Rond 1830 werd de Lievekom gedeeltelijk gedempt tot zijn huidige proporties