Bisdomkaai

Met de urbanisatiewerken in het gebied van de Reep werd de Nederschelde overwelfd tussen Brabantdam en het Geeraard de Duivelsteen (1883-1884), van kaaimuren voorzien van Bisdomplein tot de uitmonding in de Leie (1887-1890), waardoor de Bisdomkaai (en Nieuwbrugkaai) ontstond. Intussen werd ook dit deel van de nochtans historische grensrivier (die in 843 West-Frankenland van Lotharingen scheidde) overwelfd (1960) om plaats te maken voor parking.
Het huidige straatbeeld weerspiegelt nog de typische 19de-eeuwse architectuur; gedomineerd door het neorenaissance-getinte gebouw van de Rijksmiddelbare School met aansluitend een vrij homogene huizenrij van bepleisterde neoclassicistisch getinte huizen.
Sinds 1966 werd aan het einde van de parking een grasperkje aangelegd met bronzen standbeeld van Keizer Karel op een arduinen sokkel met tekst. Staat nu in het Prinsenhof. 

De hele omgeving van de Reep en de Bisdomkaai wordt heraangelegd.
Het openleggen van dit laatste stukje Nederschelde in het historisch hart van Gent is het sluitstuk van de watergebonden infrastructuurwerken die tijdens de afgelopen jaren uitgevoerd werden. De werken zijn behoorlijk ingrijpend. Het einde van de werken is voorzien voor begin 2018. 
De plannen bestaan al enige tijd. Tijdens de voorbereidende studies doken echter heel wat moeilijkheden op: het historische erfgoed, het gebrek aan informatie over de oude kaaimuren, de wirwar van leidingen onder de grond, de korte afstand tot de huizen, ... Heikele kwesties waar de ingenieurs oplossingen moesten voor bedenken. Uiteindelijk bleek het nodig om voor beide oevers een aparte technische oplossing uit te werken, wat invloed had op het concept zelf. Dit alles kostte veel tijd, maar was noodzakelijk om onvoorziene omstandigheden tijdens de werken, en bijkomende hinder voor de buurt, al vooraf zoveel mogelijk uit te sluiten.
Nu is een startperiode bepaald: november 2016. Achter de schermen zijn de laatste voorbereidingen volop aan de gang. Nog voor de start in oktober zullen de nutsmaatschappijen wellicht al enkele kleinere werken uitvoeren. Alle werken moeten begin 2018 klaar zijn.

     

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent                                                                                                                                                                                           

Het standbeeld van keizer Karel heeft niet altijd oog in oog met een stroppendrager aan het prinsenhof gestaan. Het beeld werd geschonken door de stad Toledo en zou een reproductie zijn van een bronzen beeld dat daar opgesteld staat. Het originele stenen beeld, gemaakt door de Italiaan Leone Leoni staat in Madrid.
Het standbeeld werd plechtig onthuld op zaterdag 17 december 1966, in aanwezigheid van de Spaanse ambassadeur Jose Nunez- Iglesias en toenmalig burgemeester Claeys. De noodzakelijke toespraken werden gehouden door de ambassadeur en schepen A. De Decker. De datum waarop het beeld werd verplaatst van de reep naar prinsenhof is niet duidelijk

 

Folder Nederschelde DEFINITIEF
PDF – 4,1 MB 285 downloads
Overzichtsplan Nederschelde
PDF – 5,9 MB 282 downloads