Halvemaanstraat

Aan het Halve Maantje, waar een sterke concentratie fabrieksarbeiders woonde, wisten de mensen wat wroeten en slaven was. En dan nog verdienden ze het brood op hun patatten niet. Hun eentonig bestaan werd enkel op zondag en tijdens de gebuurtefeesten een beetje gekleurd. Want dan kon mem op cfe zijn ellende verdrinken en vergeten. De wijk kende zeven cafeetjes, die volop draaig=den op de arbeiders uit de textielfabrieken. Nu iz een groot deel van deze volkse buurt vervangen door een speelpleintje. De wijk kende tal van beluiken waar de mensen in onmenswaardige en onhygienische toestanden woonden. Elk beluik beschikte over een gemeenschappelijke pomp. De gemeenschappelijke toiletten bevonden zich op het einde van de beluikjes, Het dagelijkse leven speelde zich voornamelijk buiten in de straten af. De beluiken waren zo klein dat velen zich afvroegen waar al die kinderen te slapen werden gelegd.

In de straat stond de voormalige maalderij Capiteyn. Vrijstaande woning met bijhorende bedrijfsgebouwen, achterin gelegen tussen de huizenrij van de Halvemaanstraat en de Antwerpsesteenweg. Opgetrokken op een verhevenheid, namelijk op de westelijke helling van de grotendeels uit gezavelde oude Runsberg waarop zich tot 1872 een windmolen bevond.
Eigenlijke maalderij ondergebracht in een voormalig koetshuis achter en parallel met het woonhuis, opgetrokken midden 19de eeuw en kort nadien (1863) reeds omgevormd tot "suikerij- en chocolatfabriek"; in 1877 vermeld als "chocolaatstoomfabriek". In de jaren 1880 als eigendom verworven door E. Capiteyn. Oprichting van de stoommaalderij Capiteyn tussen 1883 en 1893 door de gebroeders B. en S. Capiteyn in het voormalig koetshuis. In zuidelijke richting verlengd in 1882 met annex die heden nog het ketelhuis en kolenhok omvat. Lagere dwarsvleugel tussen maalderij en woonhuis of voormalig machinehuis: nieuwe stoommachine, gesigneerd Mahy, geplaatst in 1903 doch heden verdwenen.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3