Begijnhofdries

Het huidige beboomd pleintje met kerk (in het westen) omgeven door traditionele huizen (langs de noord- en zuidzijde) en een eind 19de-eeuwse huizenrij (in het oosten) vormde oorspronkelijk het centrum, de "dries" van het zogenaamde Sint-Elisabeth Begijnhof

De Begijnhofdries ligt aan de kerk, centraal in het begijnhof. Het is een oase van rust, met gras en bomen.
Op de Begijnhofdries staat het beeld 'Bruges-la-Morte'. Het is een gedenkteken dat beeldhouwer George Minne in 1903 maakte ter nagedachtenis van schrijver Georges Rodenbach. 

Gravin Johanna van Constantinopel stichtte het begijnhof in 1242. Eind 19de eeuw slokte de stad het Sint-Elisabethbegijnhof meer en meer op en sinds 1994 is het beschermd als stadsgezicht.

De Begijnhofdries is aan een opknapbeurt toe. De werken omvatten:

  • Heraanleg van wandelpaden en verbeteren van de toegankelijkheid

  • Vernieuwen van beplantingen

  • Vernieuwen van de verlichting

  • Plaatsen van nieuwe zitbanken en vuilnisbakken

  • Verplaatsen van het kunstwerk 'Bruges-la-morte'

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Parochiekerk Sint-Elisabeth.

In 1242 kreeg gravin Johanna van de Schepenen van Gent een stuk grond ter vestiging van een begijnhof; de abt van Sint-Baafs stemt toe er een kapel op te richten. De Doornikse zuilen van de huidige kerk zijn vermoedelijke getuigen van deze eerste bouwfase doch archiefstukken ontbreken. Verschillende gegevens daarentegen over de uitbreiding van de kerk in de 17e eeuw met twee belangrijke bouwfasen:

. 1636-1641wordt de basilicale kerk verbouwd tot hallenkerk waarbij de bovendelen van de zuilen en scheibogen van de middenbeuk vervangen worden door Balegemse steen en twee gelijke zijbeuken gebouwd, voorheen op gevelstenen gedateerd 1637 en 1638. Eveneens aanpassing van de westgevel met barok portaal.

. 1682-1684: slopen van het bovenste deel van de middenbeuk en toren, herbouwd en verhoogd met bovenlichten zodat een pseudo-hallenkerk ontstaat. Westgevel geflankeerd door zeshoekige hoektorentjes, nieuwe dakruiter. Sacristieën en Onze-Lieve-Vrouw- en Heilige Kruiskapel gebouwd door gebroeders Wyckhuyse. In 1683 eveneens barokke kruisribgewelven aangebracht.

Nieuwe wijding in 1684. Bij de ontmanteling en overbrenging van het begijnhof naar Sint-Amandsberg in 1874 bleef de kerk als parochiekerk behouden.

Belangrijke restauraties rond 1952 onder leiding van architect R. Van Driessche.

De website van deze wijk is te vinden op

https://elisabethbegijnhof.be/nl