Dendermondsesteenweg

Het aanvangsgedeelte van de steenweg naar Dendermonde lag tot 1540 op het Sint-Baafsdorp en heette toen Kattestraat: van de Antwerpsesteenweg tot de verdwenen Dendermondse Poort die gelegen was ter hoogte van de plaats waar de Rietgracht of stadsvest de steenweg kruiste. Tracé van de steenweg afgelijnd in 1828, doch voornamelijk volgebouwd na 1860. De vestiging van industrie langs de steenweg (voornamelijk textielbedrijven) ging gepaard met een groeiende arbeidershuisvesting in de buurt. Verscheidene beluiken kwamen tot stand, maar zijn heden reeds grotendeels verdwenen. 

Aanvankelijk een stratenbeluik, heden een tweezijdig bebouwd pleinbeluik (zand met plaveienrij voor de huisgevels). Volgens kadastergegevens werd de beluikaanleg gewijzigd door opeenvolgende slopingen van reeksen arbeidershuizen en toevoeging van nieuwe. Verankerde gewitte baksteenbouw met doorlopende gepikte plint.

Nummer 73-87. Rij beluikhuisjes (loodrecht op de straat) van één bouwlaag en ieder twee traveeën, de eerste vier met spiegelbeeldschema en de overige met repeterend schema, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rechthoekige muuropeningen reikend tot tegen de houten dakgoot. Arduinen lekdrempels en vernieuwd houtwerk.

Nummer 89-97. Rij van vijf arbeidershuizen gesitueerd tegenover nummer 73-87. Ieder van twee traveeën en twee-en-een-halve bouwlaag met spiegelbeeldschema, onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens kadastergegevens daterend van 1865. Hoge lijstgevel met getoogde muuropeningen. Benedenvensters met arduinen lekdrempels, bovenvensters met tegeldorpels. Blinde vensters in de smalle deurtravee. Aflijnende, houten dakgootlijst.

Nummers 99-101. Een weinig vooruitspringend ten opzichte van nummer 89-97. Twee beluikhuisjes van twee traveeën en respectievelijk een en anderhalve bouwlaag, met zadeldak (Vlaamse pannen), volgens kadastergegevens van 1853. Verspringende lijstgevel met hanggoot. Rechthoekige muuropeningen, vensters met tegeldorpels.

Vier gemeenschappelijke toilethokjes rug aan rug gebouwd tegen nummers 103-105, twee pompen met arduinen watervergaarbak: één in de toegang en één aan de achterzijde van het plein.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3