Keizersvest

Nr. 187-225.

Belangrijk tweezijdig bebouwd steegbeluik achter smalle overbouwde doorgang in de Sint-Lievenspoortstraat. Tweede brede open toegang aan de Keizervest.
In 1837 gebouwd als twee rijen rug-aan-rug-huizen, merkbaar aan de schouwindeling. Onder druk van de stad Gent, telkens een achter- en voorhuis samengevoegd. Vandaar de achterdoorgang achter de huizen (thans geprivatiseerd tot koertjes) en een gevelindeling aan de achterzijde overeenstemmend met de voorzijde.
Gietijzeren waterpomp in het midden der steeg.

Aanvankelijk een beboomde boulevard gelegen aan de Scheldedoorsteek, heden deel uitmakend van de ringlaan. Aangelegd na 1860 tussen de Keizer- of Brusselsepoort en de Sint-Lievenspoort die beide na de afschaffing van het stadstolrecht evenals al de andere resterende stadspoorten en -wallen gesloopt werden. De huidige aanblik van de gevelwand wordt totaal verstoord door de viaduct welke midden de Keizersvest opgetrokken werd voor een gemakkelijker doorstroming van het verkeer. Vertoont nog een aantal enkelhuizen van drie bouwlagen en twee of drie traveeën uit vierde kwart 19de eeuw die waarschijnlijk de oorspronkelijke bebouwing uitmaakten


https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3