Korhoenstraat

Bijzonder type van tweezijdig bebouwd steegbeluik zogenaamd De Karnemelkkoer, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Volgens bouwaanvraag gebouwd naast de fabriek van De Lise, eveneens in de buurt van de zogenaamde "Kleine Lys" van Morel-Verbeke, een verkoopbureau van vlasfabrikanten, later productiecentrum, opgericht langs de Leie in 1864 (heden gesloopt). Verschillende bouwcampagnes in 1866, verlengd in 1874. Verbindt Lieremanstraat met Kaarderijstraat, met toegang op straatbreedte in beide straten. Afgesloten voortuintjes met individuele sanitaire voorziening (per twee gekoppeld) en allerlei aanbouwsels. Verscheidene hebben nog het oude tuinhek. Bakstenen huizen met doorgaans geschilderde gevel van twee bouwlagen met licht getoogde muuropeningen, in de deurtravee blind. Doorgetrokken lekdrempels op de bovenverdieping.

De Korhoenstraat in de Brugse Poort is een unicum in Gent. Elk arbeidershuisje heeft er een voortuintje. Een ‘steegbeluik’ heet het eigenlijk. Een smalle straat met aan weerszijden woningen, telkens met een voortuintje. De huizen zijn alleen via de voortuinen toegankelijk.

De Korhoenstraat werd in 1866 aangelegd. Niet toevallig op een boogscheut van de vlas­fabriek La Lys. De huisjes waren bestemd voor de arbeiders. De voortuintjes gaven de bewoners de kans om zelf groenten te kweken.

Het straatje is vrij uniek in Gent. Er is een gelijkaardig voorbeeld aan de andere kant van de Rooigemlaan, maar daar staan amper twintig huisjes. In de Korhoenstraat zijn het er 53.

Achter veel van die muurtjes stond een bovengrondse stookolietank van pakweg 1.000 liter. Anders was de tank te breed om nog binnen in huis te geraken. Er was destijds maar één maatschappij die een tankwagen had die smal genoeg was om hier te leveren. Over een monopolie gesproken

 

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3