Kuiperskaai

In 1883 aangelegde kaai langs de Bovenschelde nadat de oude Scheldearm gedempt werd vanaf de Vanderdoncktdoorgang. Deel van het Zollikofer-De Vigneplan waarbij het gehele gebied tussen de Nederschelde en het Zuidstation aangelegd werd. De Kuiperskaai vormt de rechte verbinding tussen het Burgemeester Lippensplein en het Frankrijkplein bij de Marcellisbrug.
Na een vrij homogeen huizenblok in de bocht van de Schelde volgt de straat het verloop van het water; de kaaimuur is afgezet met een ijzeren leuning. De linker straatwand blijft tot op heden bebouwd met overwegend eind 19de-eeuwse burgerhuizen waarvan de functie wel enigszins gewijzigd is. De meeste gelijkvloerse verdieping werden namelijk omgevormd tot snack of dancing waardoor de kaai bekend werd als een der meest bezochte uitgaanscentra van de stad. De bovenverdieping van de huizen blijven meestal onbewoond wat een geleidelijke verkrotting meebrengt en de gehele buurt bedreigt met grondige sanering. Het hoekpand met het Burgemeester Lippensplein en het pand naast de hoek met de Vlaanderenstraat werden reeds vervangen door nieuwe bouw.
Overwegend breedhuizen met neoclassicistisch getinte voorgevels: drie bouwlagen en meestal drie traveeën onder zadeldak. Horizontaal gemarkeerde bovenverdiepingen met omlijste rechthoekige vensters, op de beletage verrijkt met druiplijsten of frontons en vaak voorzien van een ijzeren balkon (nummer 9, 11, 13, 14, 17, 19, 21-23, 37). Nummer 11 is gesigneerd J.G. Semeij, bouwmeester. Nummer 14 vormt het hoekpand met zijgevel uitziend op een driehoekig beboomd pleintje tussen de bochtaanzet van de Schelde en de rechte straat. De huizen nummer 33-35 en 47-51 van respectievelijk vijf en vier traveeën leunen aan bij hetzelfde type maar de ordonnantie van de benedenverdieping bleef behouden.
Het Urbiscomplex is een multifunctioneel complex in de Belgische stad Gent. Het huisvest het winkelcentrum Shopping Center Zuid, in de Gentse buurt Zuid. Daarnaast heeft het ook een ondergrondse parkeerruimte, kantoorruimtes en appartementen. Het huisvest ook het provinciaal administratief centrum. Het complex beslaat de hele blok tussen het Woodrow Wilsonplein, de Kuiperskaai en de Oudescheldestraat.

Coliseum in 1916

De locatie lag eeuwenlang in het onbebouwde gebied van de Muinkmeersen, waar de Muinkschelde en de Oude Schelde weer samenvloeiden. Halverwege de 19de eeuw werd net ten zuiden het belangrijkste station van Gent opgetrokken, het station Gent-Zuid, waardoor de buurt zich nu sterk ontwikkelde. De Oude Schelde werd gedempt. In de buurt van het stations openden verschillende restaurants en hotels.
Begin 20ste eeuw opende elders in de stad het station Gent-Sint-Pieters en uiteindelijk verdween het Zuidstation. Toch bleef de buurt een belangrijke toegangspoort tot de stad. Het bleef een belangrijke uitgangsbuurt tot in de tweede helft van de 20ste eeuw. In de huizenblok aan het Woodrow Wilsonplein en de Kuiperskaai waren onder meer cinema Select, Century en Capitole ingericht. Aan de Kuiperskaai bevond zich het Coliseum of voormalige feestzaal Grand Palais Valentino, een eind-19de-eeuws gebouw dat in 1911 was herbouwd in art nouveaustijl door Geo Henderick. Het was jarenlang de publiekstrekker van de buurt. In de laatste decennia van de eeuw verplaatste de studentenbuurt zich naar de buurt van de Overpoortstraat.
Uiteindelijk kwamen er plannen hier een nieuw gebouwencomplex op te trekken. Het hele huizenblok en de oude gebouwen werden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe Urbiscomplex, dat hier van 1991 tot 1994 werd opgetrokken.