Kammerstraat

Van oudsher belangrijke verbindingsstraat tussen de Vrijdagmarkt en de Zandberg,  alwaar de aaangeslibte grond veehouders en grondbewerkers zou verleiden zich te vestigen. De naam zou afgeleid zijn van cammer (= brouwer) en niet van kam zoals uit de foutieve Franse vertaling "rue des peignes" zou blijken.
De hoek van de Vrijdagmarkt is ingenomen door het oude, doch heden in triestige staat verkerende zogenaamd "Toreken" of "gildehuis der Huidevetters" en aanpalend traditioneel trapgeveltje; het verder verloop van deze onpare straatwand is vrij homogeen, met bepleisterde breedhuizen en verspringende kroonlijsten, alleen onderbroken door een mooi trapgeveltje.
De overzijde vertoont een rijke variëteit van 17de-, 18de- en 19de-eeuwse diep- en breedhuizen, vaak op storende wijze aangepast op de begane grond.
Geschiedkundigen zijn het niet helemaal eens maar kammer zou verwant zijn met het wolkammen en “draperie in ’t algemeen” betekenen. Namen van steegjes in de buurt zoals de Baaisteeg zouden ontleend zijn aan het wolbedrijf.
Kammer is ook afgeleid van het Middennederlandse Camme en ook in het Leuvens dialect wordt er eenzelfde betekenis aan gegeven nl. brouwerij. Doch heeft de Gentse Kammerstraat geen referenties naar bovenvermelde veklaring.
Volgens Priester G. Celis is de Kammerstraat een verwijzing naar de Kammers- of brouwersnering welke hier haar Gildenhuis bezat.
De beroemdste bewoner was Jan Palfijn, uitvinder van de verlostang. Ook werkte hier in de 17e eeuw Gaspard De Crayer, de Gentse Rubens wiens schilderijen in tal van Gentse kerken en musea zijn terug te vinden.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent