Abdisstraat

Doodlopend zijstraatje van de Groot-Brittanniëlaan, getrokken in 1929 en sinds 1960 toegang verlenend aan het nieuwe Provinciaal Handels- en Taalinstituut aan de Henleykaai. Homogene kleinschalige bebouwing uit de jaren 1930 in een vrij zakelijke baksteenarchitectuur. Rijhuizen van meestal drie bouwlagen en plat dak.

Vermeldenswaardig zijn twee woningen van architect G. Eysselinck van 1933 (nummer 8, 12) uit zijn overgangsfase waar hij voornamelijk onder invloed van Le Corbusier stond. Het zijn de eerste voorbeelden van een aantal goedkope rijhuizen waarbij vooral grondplan en binneninrichting belangrijk zijn. Uiterst vlakke bakstenen gevels met drie en twee bouwlagen, horizontaal gemarkeerd door doorlopende vensterregisters per verdieping (metalen ramen); bijzonder smalle deur rechts.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent