Offerlaan

De Stad Gent en sogent hebben een masterplan klaar voor de scholencampus aan de Offerlaan en haar omgeving. Zoals eerder werd bekendgemaakt, verhoogt de capaciteit van de campus met 270 leerlingen en zullen de scholen zich organiseren volgens een campus-model. Verschillende bestaande schoolgebouwen worden vernieuwd en er komt een nieuwbouw met gemeenschappelijke onderwijsruimtes, vergaderlokalen en ateliers. Centraal komt een grote campustuin en de Spectrumtuin wordt opgeknapt. Beide tuinen worden na de schooluren opengesteld voor de buurt.
Op termijn zijn er grote plannen met de omgeving. Het groen langs de Neermeerskaai wordt aantrekkelijker, de Jubileumlaan wordt groener, en er komt een groene verbinding tussen de campus en de Watersportbaan. De Offerlaan wordt verkeersluw en er komen veilige wandel- en fietsverbindingen van de Martelaarslaan via de scholencampus naar de Leie. Centraal op de scholencampus in de Offerlaan wordt op dit moment al een pluktuin aangelegd. Er komen fruitbomen, een kruidenplateau, een moestuin, een pergola met klimmers zoals een druivelaar en klimgroenten zoals augurk. De tuin is een samenwerking tussen de buren, de scholen, het wijkgezondheidscentrum en de Groendienst van Stad Gent.

De scholensite is over de jaren heen organisch gegroeid. Veel open ruimte is verhard geraakt, waardoor er tussen de gebouwen relatief weinig groen aanwezig is. Meer groen zal een aangenamere (leer)omgeving creëren. Er komen groene rustpunten en plekken die scholen of externen kunnen gebruiken om activiteiten te organiseren. Verder worden ook de toegankelijkheid en de mogelijkheid om de site makkelijk te doorkruisen verbeterd. Er is nu al veel passage, want de fiets- en wandelpaden spelen een belangrijke rol in de verbinding van de campus met onder andere het Sint-Pietersstation.

Het executieterrein Pro Patria

Hier bevond zich tijdens de Eerste Wereldoorlog een terechtstellingsoord. Ter ere van degenen die hier sneuvelden, werd achteraf dit park ingericht, initiatiefnemers waren de stad Gent en de wijkafdeling van de NSB (11de wijk). Het parkje is met een tuinmuur en tuinafsluiting omheind.
Voor het museum staat een vlaggenmast te midden een bloemperkje. Centraal in het parkje bevindt zich een -recent opgehoogd wegens drainageproblemen- grasperkje, waarrond een grindpad werd aangelegd. Buiten dit grindpad is een grasboord, waarin willekeurig verspreid metalen naambordjes geplant zijn.
In de verste uithoek van het terreintje bevinden zich de restanten van vijf executiepalen. De houten palen zijn met een zinken zadeldakje afgeschermd tegen de weersomstandigheden. Voor de palen bevinden zich breukstenen muurtjes, die als zitbank en bloembak fungeren.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent