Kreeftstraat

Op de Heernes in 1886 aangelegd verbindingsstraatje tussen de Vlaamsekaai en de Lozevisserstraat. Afgezet met kleine burgerhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag, opgetrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw. De Franse benaming was ‘Rue des Homards. De straat werd aangelegd op vraag van weduwe en handelaar Leonard Vandewattyne, samen met de Lzevisserstraat en deel van Kasterbant.

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent