Hospitaalpoortpoort of Spitaaalpoort

Het St Anna Godshuis of het Hospitaal van St Baafs werd opgericht in 1206. Aan de Rietgracht, in de omgeving van de St Baafskouter en de Heernis.

De Hospitaalpoort, gelegen vooraan op de Antwerpse steenweg, werd in de loop van de 14e eeuw gebouwd

De Hospitaalstraat en de Spitaalpoortstraat herinneren ons aan het bestaan van dit verdedigingsgebouw.

In 1426 herbouwde men de poort waarna in 1488 een vesting werd aangelegd tot aan de Muidepoort.

De poort verbond de stad met het St Baafsdorp en was na de Dendermondse poort eveneens gebouwd tot bescherming van dit dorp en zijn abdij.

In 1424 herbouwde men deze poort ongeveer achter de plaats waar het oude station Gent Dampoort stond.

In 1524 werkte men aan een totaal nieuwe versterking: … in dit jaer was de Spitaelpoorte afgebroken ende eene andere begonnen maecken..”. Ze verdween volledig in 1577 en in de buurt bouwde men onmiddellijk de Dampoort of Antwerpse poort die dichter bij de stad lag.

In het museum voor Stenen Voorwerpen (ruïnes van de St Baafs abdij) bewaart men een ruitvormige gevelsteen die men toeschrijft aan de Hospitaalpoort. Hierop staat de afbeelding van de Maagd van Gent, de Wapens van Vlaanderen, van Karel V en van gent bij het jaartal 1524.