Kastanjestraat

Loodrechte straat tussen Reinaertstraat en Fonteineplein in de Brugse Poortwijk. Eerste deel aangelegd in 1881 en definitief getraceerd bij Koninklijk Besluit van 1884 op aanvraag van enkele industriëlen en grootgrondbezitters. Doorsnee-arbeiderswoningen (nummer 167, 169 met twee fraaie houten winkelpuien) met enkele opmerkelijke beluiken, thans met aparte straatnamen, de zogenaamde Brunel- en Sikkelstraat en de Strodekkers- en Heershagestraat, doch werden respectievelijk als een geheel gebouwd in de Kastanjestraat.

’t Begijnhoveken

Kastanjestraat nummers 98-100 (Sikkelstraat nummer 1-24) en 102-104 (Brunelstraat nummer 1-21, nummers 2-22). Zogenaamd "'t Begijnhoveke". Twee identieke steegbeluiken, aan beide zijden bebouwd met elf huizen en hoekhuis naar ontwerp van architect J.G. Semeij van 1888. Bakstenen gevelwanden van twee en een halve bouwlaag met rechthoekige muuropeningen overspannen met bakstenen waterlijstje. Repeterend schema. Sierankers. Afgekante hoektravee gevat tussen pilasters.

Voormalig T-vormig beluik samen met de huidige Heershagestraat, thans aparte, doorlopende straten, aan beide zijden bebouwd en daterend van 1905. Bevat zesenveertig huisjes. Uitzonderlijk drie bouwlagen hoge bakstenen gevelwanden met licht getoogde muuropeningen. Afgedekt met platte daken. Verankerd tussen tweede en derde bouwlaag. Hoektravee met Kastanjestraat afgekant. Blinde zij- en achtergevels.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3