Op deze pagina's vind je de postkaarten over Gent van Sugg. Het is een reeks van 363 kaarten, gemaakt tussen 1908 en 1912 door Albert Sugg. Ze geven een prachtig beeld van Gent in die jaren.

Op Gentblogt verscheen een interessante reeks rond deze kaarten die becommentarieerd werden door Arthur De Decker. Jos Tavernier heeft geprobeerd hetzelfde zicht te fotograferen in de huidige situatie.                                                                      747 foto's 

 

 

Albert Sugg werd geboren in Gent op 4 maart 1869. Zijn vader was een Pruis, zijn moeder een Duitse. Ze woonden op de Coupure. Hij huwde in 1896 en vestigde zich dan op het Laurentplein nr. 17, waar hij de winkel “Au Timbre-Poste” hield. 

Albert Sugg was geen drukker. Hij liet zijn zichtkaarten maken bij andere drukkers. Zo werden de Excelsior zichtkaarten (merknaam van Sugg) gedrukt in Nancy (Frankrijk) bij de firma Bergeret et cie. Hij was evenmin een fotograaf. Vermoedelijk deed hij voor bijna al zijn postkaarten beroep op de Gentse fotograaf Edmond Sacré.

Hij overleed op 7 november 1936 in Duitsland. Na zijn dood nam Théo De Graeve de duizenden glasnegatieven over.