Doornzelestraat

Vroegere Paepe- of Priesterstraat. Brede rechte verbinding tussen de Sint-Salvatorstraat en het Stapelplein. De rechter straatzijde, tegen de noordzijde van de Heilige Kerstkerk geplakt, is gebouwd op de plaats van het vroegere kerkhof. De overzijde was voorheen grotendeels ingenomen door de voormalige abdij van Doornzele, waarnaar de straat nu genoemd wordt. Heden blijft slechts een blinde straatvleugel met kloosterpand gedeeltelijk bewaard. 

Het klooster van Dooresele waar de Dames van het Christelijk Onderwijs zich in 1827 vestigde, bevond zich in de Doornzelestraat. De naam van deze straat is een directe aanwijzing naar een plaats bij Evergem waar vroeger een Cisterciënzer abdij stond en waartoe dit klooster (refuge) moet gehoord hebben. Van de abdij in Doornzele blijft er niets meer over, alleen de romp van een molen die zich op de Dries bevindt is hiervan nog een stille getuige.

Het klooster in Gent, werd in 1827 door bisschop de Broglie verkocht aan  de congregatie ‘Dames de l’Instruction Chrétienne’ en werd  het moederhuis voor deze gemeenschap.

Het was een grote vestiging. Het kloostergebouw werd omringd met twee pandhoven en vele gronden, het bezat een mooie klooster kapel, de ingang van deze kapel gaf uit op het binnenhof van het kloosterpand.

De Dames van het Christelijk Onderwijs verlieten deze plaats in 1921 en trokken naar de abdij van Flône in Amay.

Vandaag blijft er ook van het klooster in Gent niet veel meer over. De gronden zijn industrieel gebied geworden en de kapel werd in 1958 afgebroken. Op deze plaats werd er een garage en winkelpanden gebouwd.

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent