Standbeeld Eduard Anseele

Gemaakt door Jozef Cantré  in 1939en  ingehuldigd op 27 juni 1948.

De figuren stellen het volk voor, die de weg volgen die E. Anseele aanwijst.

Edward Anseele, socialistisch voorman en journalist, werd geboren in 1856 te Gent in het Penitentenstraatje dicht bij de Sint-Jacobskerk. Zijn vader was een ongeletterde schoenmaker, maar zijn moeder was wel “geleerd” zoals men toen zei: zij kon de krant spellen. Hoewel de familie eerder behoorde tot de kleine burgerij dan tot de arbeidersklasse, was ze actief in de prille sociale beweging. Edward mocht de lessen in de gemeenteschool aan de Onderstraat volgen en daarna tot zijn 17de jaar aan het atheneum Ottogracht. Een dergelijke opleiding was in die tijd voor iemand van eenvoudige afkomst iets heel uitzonderlijks. Hij werd achtereenvolgens telegrambesteller en bediende. Al in 1877 was hij een van de bezielers van een socialistisch congres te Gent. Anseele was lange jaren raadslid en schepen van Gent, waarnemend burgemeester, volksvertegenwoordiger en ten slotte van 1918 tot 1921 minister van openbare werken en van 1925 tot 1927 van Spoorwegen en PTT.

Hij kreeg standbeeld op het Frankrijkplein dat op 27 juni 1948 plechtig werd ingehuldigd

Eduard Anseel (Gent, 26.07.1856 – Gent, 18.02.1938) was een socialistisch voorman. Volksvertegenwoordiger (1894-1936); Gents schepen (1909-1913; 1922-1925; 1932-1933); waarnemend burgemeester tijdens de Eerste Wereldoorlog; Minister van Openbare Werken (1918-1921), van P.T.T. (1925-1927), van State (1930). Als medestichter van de Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij (1877), van Vooruit (1880) en van de Belgische Werkliedenpartij (1885) was hij vóór 1914 de onbetwiste leider van de Vlaamse sociaal-democratie. Dat Gent werd beschouwd als een “rode burcht” was in niet geringe mate toe te schrijven aan het huwelijk van “vader Anseele” en “moeder Vooruit”. De coöperatie Vooruit groeide vrij snel uit tot een grote onderneming (bakkerij, confectie, kolen, dagblad, ... ). Meer dan één op vier Gentse gezinnen waren vaste klant. Anseele genoot niet alleen internationaal aanzien als “architect” van dit huwelijk en als geestelijke vader van de 1-mei gedachte, maar eveneens als auteur van het toen ophefmakende boek “Voor ’t Volk geofferd”.