De stervende gladiator  Louis Mast  Koning Albertpark

Beeld is vervaardigd door Louis Mast (°Gent 1857 - +1901)

Heeft in Citadelpark gestan. Nu In Koning Albrtpark aan de Zuid.

Op de sokkel staat het opschrift: "Ave Caesar, morituri te salutant", "Gegroet Caesar, zij die gaan sterven groeten u"

Het beeld is  vaak verplaatst geweest. Koninklijk Atheneum, Zuidpark ter hoogte van Twee Bruggenstraat, Citadelpark, Zuidpark Huidige plaats. Het beeld is ettelijke malen vernield en vooral het zwaard werd verschillende keren gestolen of afgebroken. Walter de Buck heeft het meerdere keren hersteld