Zuidstation. Sluiting en afbraak

Bij de afbraak van het Zuidstation had de stad Gent zich verplicht openbare wegen en parken aan te leggen op de vrijgekomen terreinen. Dit gebeurde vanaf 1930 naarmate de gronden vrijkwamen.

Met de zuilen die oorspronkelijk aan de voorgevel van het station stonden werd in 1932 op het einde van het Zuidpark aan de Jules De Bruyckerdreef een zuilengalerij of arcade opgericht ter herinnering aan de oorlogsslachtoffers.

In 1928 viel het doek over het Zuidstation. Er was immers beslist het station op te doeken en alle reizigersverkeer naar het veel nieuwere Sint-Pietersstation te draineren en in 1930 begon men met de  sloop.

Op 6 oktober 1928 verliet de laatste trein het Zuidstation.

Het gebouw van het Zuidstation werd in 1931 afgebroken.

 Met de arduinen kolommen maakte men in 1932 de eerder genoemde arcade in het Koning Albertpark.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent