Sluizeken.

Dit is de naam van een plein gelegen tussen de Sleepstraat en Oudburg. Zij kreeg haar naam omdat daar een kleine sluis was, die het water van de Leie in de Schipgracht liet stromen.

Vroeger werd dit plein "Tusschen Poorten" genoemd omdat zij tussen drie poorten lag nl De Grauwpoort, de Waterpoort en de Poort der Schaepbrug.

Vanaf de zestiende eeuw werd zij de "De Zeeuwschen Aert" genoemd omdat men hier koopwaar aangevoerd uit Zeeland verkocht.

Onder het Franse bewind werden hier aardappels verkocht aan particulieren.