Ganzendries

Vanouds bekende plaatsnaam en oude buurtweg, vastgelegd bij collegebesluit van 1877 en voorzien van nieuwe rooilijnen in 1892 en 1925. Heden nog gekasseide straat met bochtig tracé, leidende van de Kortrijksesteenweg tot de Sint-Denijslaan. Kleinschalige bebouwing uit overgang 19de-20ste eeuw met voornamelijk bepleisterde en/of beschilderde rijhuizen van twee traveeën en twee of drie bouwlagen onder zadeldak (ondermeer nummer 11-17, 41-55, 153-175). De huizenrij tussen de Reigerstraat en Sint-Denijslaan, in baksteenbouw dateert van circa 1925. Restant van een oudere landelijke bebouwing met twee hoevetjes. Nummer 19 is gelegen achter het huizenblok nummer 11-17 en dateert minstens uit eerste helft 19de eeuw. Boerenhuisje van zes traveeën met één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met huizenrij en straat). Verankerde, witgekalkte gevel op gepikte plint. Links aanleunende schuur onder doorlopend zadeldak. Gedeeltelijk gekasseide binnenplaats en eveneens gewitte bakstenen stallingen aan de overzijde.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3