Pomp Hollainkazerne

In 1836 was voor de militairen de situatie verbeterd door de renovatie van de kazerne, maar de burgerbevolking kwam in de problemen. Door het verdwijnen van het Waterstraatje, ook Pesthuisstraatje genoemd, was de mogelijkheid om water te halen uit de Nederschelde verdwenen. Een openbare pomp leek de oplossing en het driehoekige pleintje voor de kazerne bleek de ideale plaats om een waterput te boren. Het kruis dat er reeds van voor 1534 stond maakte plaats voor een monumentale waterpomp die voor alle bewoners drinkbaar water leverde..

Het graven van de waterput kostte 632 Fr.  De aanbesteding voor het bouwen van de pomp werd toegekend aan steenhouwer Parmentier, wonende in.de Bestormstraat 14 voor een bedrag van 9000 F.