Apostelhuizen

Oud straattracé, voorheen Zakkebandstraat en Kelderstraat geheten, waarvan de rooilijn verlegd werd midden 19de eeuw en rond 1881, met name tezelfdertijd als de aanleg van nieuwe brede straten en pleinen in de wijk Overschelde. De huidige bebouwing bestaat voornamelijk uit in serie opgetrokken arbeidershuizen of kleine burgerwoningen uit het derde kwart van de 19de eeuw of van later. Voorts ingenomen door de gebouwen van de vroegere brouwerij Meiresonne (zie Koepoortkaai nummer 15).