Edouard Anseeleplein

Op het Edward Anseeleplein vond sinds de 15e eeuw de garenmarkt plaats en werd toen ook zo genoemd nl. ” ‘t Gaerenplaetsken” of gewoon ” ‘t Plaetsken”. Nu herinnert enkel de “Garensteeg” links in de hoek van het pleintje nog aan die vervlogen tijd.

Daarvoor was dit pleintje gekend als de Plasch (plas, poel). Bronnen gaan terug tot 1316 toen deze plaats beschreven stond als “ten Plassche waert”. In 1339 werd er gesproken “over den Plasch” en in 1371 over “an  tplaetskijn over de Maerct”.

Een gekend handelaar in lijnwaden nl. Judocus Clemmen was hier sinds 1765 gevestigd . Hij was de eerste Gentse katoendrukker die zijn  werknemers het katoen clandestien liet kleuren.  Immers, tot 1778 had de Antwerpse familie Beerenbroek het monopolie gekregen van de overheid. Doch door geluidshinder van zijn katoendrukkerij zag Judocus zich verplicht te verhuizen richting Brugse Poort.

Ook de thuis van Lieven Bauwens (1769-1822) was hier in de Waaistraat gevestigd. Hij was de zoon van een welstellend Gents leerlooier en ‘importeur’ van de automatische spinmolen ‘Mule Jenny’ die aan de basis lag van de industriële omwenteling in Vlaanderen,

Het plein verkreeg in 1918 de benaming van de socialistische voorman en journalist Edward Anseele, geboren in de Penitentenstraat in 1856 .

Edward Anseele richtte in 1877 samen met Edmond Van Beveren en Louis Bertrand de Vlaamse Socialistische Partij op, een aftakking van de Belgische Werkliedenpartij. Hun sociaal-democratische instelling leidde ondermeer naar de oprichting van de coöperatieve beweging en in 1900 naar het eerste gemeentefonds voor werklozen.

Links van het Raffindarijstraatje was een industrieel complex gevestigd dat in 1857 dienst deed als rijstpellerij, in 1873 als katoenspinnerij, in 1879 als magazijn om vervolgens in 1892 tot stoombroodbakkerij van het Volksbelang te transformeren.

Op de hoek met de “Garensteeg” werd in 1885 de eerste Volksapotheek geopend als reactie op de hoge prijzen voor medicamenten. Het Garensteegje zelf was gekend voor prostitutie tot aan de tweede wereldoorlog.

Het plein doet momenteel dienst als parking.

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent