Fontein Charles de Kerchove

De fontein op de middenberm van de Charles de dateert van 1898 en brengt hulde aan de liberale burgemeester Charles De Kerchove, die van 1857 tot 1882 de stad bestuurde. Zijn borstbeeld prijkt aan de kant van de Kortrijksesteenweg. De vier koppen duiden op de vier stromen: Schelde, Leie, Lieve en Rietgracht. De drie maagden staan voor onderwijs, industrie en schone kunsten. De vrouw op één been bovenaan wijst op onsterfelijkheid en onoverwinnelijkheid.
Het gedenkteken nabij de Kortrijksepoort werd na twee wedstrijden toevertrouwd aan de heer Hippoliet Leroy. Op een breed voetstuk verheft zich een grote zuil, bekroond met De Onsterfelijkheid, die in de ene hand een palmtak houdt en met de andere het eeuwige firmament aanwijst. Het monument maakt een treffende indruk. Op het voetstuk prijkt in wit marmer het borstbeeld van wijlen graaf de Kerchove de Denterghem. Daaronder bevindt zich een groep van drie beelden: de nijverheid, het onderwijs en de schone kunsten, voorgesteld door drie maagden die hulde brengen aan de gewezen burgemeester. Ze zijn in witte steen, evenals het overige van het gedenkteken. Het geheel is ongeveer 17 meter hoog. Rond het voetstuk en onder de beelden zijn vier waterstralen welke de Schelde, de Leie, de Lieve en de Rietgracht voorstellen. De Schelde is afgebeeld door een kloeke ouderling met vlottende baard, het hoofd omslingerd met bladeren en riet. De Leie, een jeugdige vrouw, heeft als sieraad bloemen en bladeren van de waterlelie. Deze lieve bloemen heeft de kunstenaar voor heel de versiering van zijn gedenkteken gebruikt. De Lieve en de Rietgracht zijn insgelijks vrouwenbeelden. De waterstralen van de Schelde en de Leie vallen eerst in een schelp en daarna in een bassin waarin eerst ook de Lieve en de Rietgracht vallen. Dit bassin is op de hoeken omringd door vier vissen die waterstralen omhoog werpen die in een tweede, algemeen bassin stromen, vanwaar het water naar de stadsriolen loopt. De bassins zijn in blauwe arduin en werden toevertrouwd aan de heer Beernaert van Brussel. Op de voorkant is een opschrift aangebracht dat luidt als volgt: Aan graaf de Kerchove de Denterghem, burgemeester van Gent, 1867-1881. Zijn dankbare medeburgers. Langs de achterkant hetzelfde opschrift, in de Franse taal. De heer Leroy vond als medewerker voor het bouwkundig deel van het gedenkteken de heer Marchand en hun beide gedachten hebben een prachtig geheel opgeleverd dat binnenkort door elkeen zal kunnen beoordeeld worden.