Hal der Machines.

De Hal der Machines vormde samen met het Lichtpaleis en de het Paviljoen der kleine werktuigen een geheel.

De Hal der Machines aan de Natienlaan was een ontwerp van Geo Henderick

In de Hal der Machines kreeg de zware industrie een plaats. Ook motorenproducent Carels was ruim vertegenwoordigd. Carels was de vermoedelijke geestelijke vader van de Gentse Expo

In de Hal der Machines was een afdeling autoindustrie waar de allernieuwste  automobielen naast moderne paardenkoetsen stonden opgesteld.

Het Paleis der verlichting was opgebouwd vanuit het idee alles wat gekend was rond verlichting ten toon te stellen in een sfeeerieke sfeer. In het midden van de 2.400 vierkante meter grote hal stond een lichtfontein waar een ware waterval van licht naar beneden stortte.

In de Hal der Machines worden de eigenlijke industriële producten aan het publiek getoond. Hier krijgen de mijnbouw en de metaalsector een plaats naast de 'Hal der machines' en het 'Lichtpaleis'. Er worden hier voornamelijk klein industrieel materieel en werktuigen getoond. Ook zijn hier ook de producten van de gespensmederij, van het fijn pletwerk, van het slaan van goud, zilver en tin en van de vergulding, verzilvering, verkopering, bronzering, verzinking, vernikkeling en galvanoplastiek te zien.