Justus de Harduwijnstraat

Het oude Groot en Klein Meerhem, respectievelijk het huidige Meerhem en de Justus de Harduwijnlaan behielden op de linkerstraatwand enkele oudere kernen, negentiende-eeuwse huizen en beluiken. De rechterstraatwand werd op de gedempte vaart aangelegd en gedeeltelijk bebouwd met dezelfde doorsnee-architectuur. Zestiende- en zeventiende-eeuwse achterbouwen met trapgevel, behorende bij huizen van de Sleepstraat bleven behouden op oude rooilijn.

In de Justus de Harduwijnlaan bleef een, heden erg verwaarloosde topgevel op de oude rooilijn behouden: nummer 25 (gesloopt), diephuis met puntgevel met twee bouwlagen van drie traveeën onder steil zadeldak (pannen), in kern minstens opklimmend tot de zestiende eeuw. Oorspronkelijk verankerd bakstenen gebouw, later beschilderd en gecementeerd op de volledig verbouwde begane grond. Rechthoekige bovenvensters met afgeschuinde dagkanten, overspannen door ontlastingsbogen in de geveltop.

De oude panden en beluiken op de hoek met de Hugo van der Goesstraat werden in gevolge een BPA van het Neuse Plein gesloopt. Een vrij homogeen midden negentiende-eeuws huizenblok (nummer 1-17) bleef behouden.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3