Hotel Falligan

Ruim rococoherenhuis zogenaamd "Hotel Falligan", heden de "Club des Nobles", een letterkundige kring daar gevestigd sedert 1804. Het complex werd in opdracht van de heer Hector Falligan, Heer d'Aubuisson in 1755 gebouwd (zie bouwaanvragen). Hoofd- en bijgebouwen in rococostijl, ingeplant op een rechthoekige plattegrond met een vierkante binnenplaats, die aan de zuidzijde afgesloten is door middel van een fraai uitgewerkte muur met inrijpoort en stall. Bepleisterde en geschilderde straatgevel met twee bouwlagen op een plint van Doornikse kalksteen en een mansardedak (leien). Weelderige gevel van negen traveeën waarvan de drie middeltraveeën uitgewerkt werden als een hoger opgetrokken en geaccentueerd risaliet, geflankeerd door kolossale Korinthische zuilen, en bekroond door een entablement en een gekornist driehoekig fronton met rocailleversiering. Rondboogvensters gevat in een geprofileerde omlijsting met rocaillesleutel en voorzien van een gebogen middenkalf. Risaliet met centrale travee benadrukt door imitatiebanden. Op de tweede bouwlaag beslaat het balkon, met prachtige smeedijzeren leuning met verwerking van trofeeën en cartouches, rustend op zware consoles waarin putti en vrouwelijke halffiguren verwerkt zijn, de volledige breedte van het risaliet. Boven het gekornist hoofdgestel bevinden zich op de doorlopende zuilen twee beelden van Diana en Apollo, die in 1884 vernieuwd werden. Drie traveeën aan weerszijden van het risaliet, geritmeerd door gelijkaardige rondboogvensters, waarvan de twee uiterste gevat zijn tussen vlakke pilasters en bekroond worden met een gebogen, met rijk radvenster versierd fronton. De deurvensters van de tweede bouwlaag hebben een gebogen smeedijzeren leuning. Spiegelboogdeur in een brede omlijsting met holrond beloop gemarkeerd door een voluutsleutel en rocailles in de zwikken. Verzorgd houtwerk; ramen met roedeverdeling. De achtergevel van vier en drie traveeën en twee bouwlagen met kelderverdieping is afgedekt met een leien dak haaks op het mansardedak. Bepleisterde lijstgevel met rechthoekige vensters in een vlakke doorlopende omlijsting. De twee middentraveeën zijn bekroond met een driehoekig fronton met oculus. Tussen deze vleugel en de inrijpoort werd een aanbouwsel van drie traveeën en één bouwlaag opgetrokken.

Stallen met inrijpoort aan de kant van de Universiteitstraat. Bepleisterde tuingevel van vijf traveeën, één bouwlaag onder een schilddak (leien). De gevel vertoont een kwartcirkelvormige inzwenking van drie traveeën. Gedichte rondboogdeuren in een geprofileerde omlijsting op imposten tussen geblokte hoekbanden, rocailles in de zwikken. De meer uitgewerkte middeltravee wordt geflankeerd door gecanneleerde composiete zuilen en bekroond met een gebogen fronton opgevuld met een rocococartouche waarop de wapenschilden van Faligan en Depestre. De straatgevel is een bakstenen lijstgevel verwerkt met zandsteen. Zeven traveeën brede en twee bouwlagen hoge gevel met rechthoekige vensters voorzien van zandstenen onder- en bovendorpels. Spiegelboogpoort in zandstenen omlijsting met hol geprofileerd beloop op neuten. De deurtravee is hoger opgetrokken en geflankeerd door kolossale pilasters met Korinthisch kapiteel en bekroond met een driehoekig fronton.

Mobilair: Verrukkelijke interieurs onder meer een marmeren trapzaal met smeedijzeren trapleuning en verschillende salons met merkwaardige lambriseringen, parketvloeren, stucplafonds, spiegels op de schouwen en talrijke schilderingen van niet bekende 18de-eeuwse kunstenaars, vermoedelijk ook van P.N. Van Reysschoot (1738-1795) en in het salon Falligan door A. Heins (1887); dit alles in een Frans-getinte rococostijl.