Sint Jorishof

De geschiedenis van Cour Saint-Georges gaat terug tot 1228 en het staat bekend als het oudste gasthof van Europa. Het deed sinds 1381 dienst als uitvalsbasis voor de schuttersgilde Sint-Joris. Door de eeuwen heen bleven historische figuren als Keizer Karel en Napoleon er overnachten. Tot midden vorige eeuw was het één van de meest prestigieuze eetgelegenheden van de stad. Daarna volgde nog een periode als hotel. Meer dan tien jaar stond het pand echter leeg. Het werd bewoond door kunstenstudenten om te voorkomen dat het gekraakt zou worden. Jarenlang vond het pand geen koper tot Peter-Jan Van Iseghem van de Amadeus-restaurants zijn oog op het pand liet vallen. Hij stelde Thibault Gettemans aan als uitbater.

Het Sint-Jorishof, in Gent was in de middeleeuwen het hof van de Sint-Jorisgilde, een gilde van kruisboogschutters. Het bevindt zich tegenover het stadhuis en het perceel liep in de middeleeuwen tot aan het Belfort.

Er stond eerst een houten lakenhal. Het huidige gebouw werd opgericht tussen 1469 en 1477. In 1477 logeerde Maria Van Bourgondie hier. Het doorstond de volgende eeuwen relatief ongeschonden. In 1909 werd het gebouw eigendom van de Stad Gent. Het werd in 1911-1912 een eerste keer gerestaureerd en in 2000 werd de gevel opnieuw gerestaureerd. Het gebouw vormt een geheel met het aanliggende gebouw, de 'Witte Moor' of 'Grote Moor'.

In het midden van de 20e eeuw was het één van de meest prestigieuze restaurants, bij de Gentenaars bekend als Cour Saint-Georges. Tot voor kort werd het gebouw in pacht gegeven en deed het nog steeds dienst als hotel.