Redemptoristren Voskeslaan

In de Voskenslaan was vroeger een klooster met kerk en kloostertuin van de redemptoristen.
De remptoristenorde streek neer in Gent in 1928. De orde trok op wat toen nog een landelijk meersengebied was een kerk op en een klooster. Achter dat klooster ligt een grote tuin met een dreef die vroeger tot aan de gebouwen van de Hogeschool liep. Het gaat om een terrein met een oppervlakte van 2,8 hectare.
In het klooster woonden ooit 30 redemptoristen. Ze trokken er vaak op uit om te preken. Vandaar de ligging vlakbij het station. 'Weet je wat het devies was van de redemptoristen', vraagt Guido Moons die ons rondleidt op het terrein. 'Leeuwen op de preekstoel en lammeren in de biechtstoel.' Vandaag wonen nog vijf paters in het klooster. Zondag sloot bisschop Luc Van Looy de communauteit. De paters verhuizen naar een seniorenklooster.
'Die paters zijn oud en kunnen niet meer in dit grote klooster overleven. Wij hebben geen geld en zochten een oplossing voor onze panden. Daarom moesten we de markt op en het terrein helemaal anders inrichten', vertelt Moons. De redemptoristen stelden wel enkele eisen. 'In de nieuwe gebouwen moet ook plaats zijn voor een pastorale activiteit. In Gent zijn enkele jonge redemptoristen in een huis in de Sint-Annastraat komen wonen. Zij kunnen later naar hier verhuizen.'

Via een projectontwikkelaar kwam Moons in contact met het architectenbureau Arch & Teco. Zij werkten een plan uit. 'Wij wilden het klooster en de kerk laten slopen. Maar Stad Gent vroeg om de kerk te behouden. Het gaat om het enige kerkelijke voorbeeld van die architectuur van tussen de beide wereldoorlogen, argumenteerden ze.'
Een voordeel is dat het complex vlakbij het Sint-Pietersstation en de campus van de Hogeschool Gent is gelegen. Het paalt aan het Koninklijk Atheneum van de Voskenslaan. Er kan een ideale verbinding gemaakt worden tussen de Voskenslaan en de Hogeschool. 'Wij plannen onder meer een voetgangers- en fietsersverbinding', zegt Sébastien Cools van het bureau Arch & Teco.
'Dit is een project met vier poten. Er komt een deel waar leken en religieuzen zullen samenwonen in een soort modern begijnhof, waar ze een onthaal- en vieringruimte zullen hebben. Er zal plaats zijn voor 25 tot 30 bewoners, met enige appartementen voor gezinnen en kamers voor begeleid wonen. Daar is ook opvang gepland voor mensen met een mentale handicap. Daarnaast vroegen de redemptoristen dat het project een sociaal-maatschappelijk facet zou hebben. Met het Centrum voor Algemeen Welzijnsbeleid Artevelde bouwen we dat onderdeel uit. Zij zullen er 25 tot 30 thuislozen opvangen. Een derde poot bestaat uit residentieel wonen. Een stuk van de grond zal worden verkocht aan een projectontwikkelaar die er een wooncomplex met 35 appartementen zal bouwen', zegt Cools.
Het sluitstuk van het project bestaat uit een studentenhome. 'Er wordt gedacht aan 400 studentenkamers en 130 hotelkamers voor Erasmusstudenten. Er komen een fietsenstalling, alsook parkeerplaatsen. De toegang voor auto's gebeurt via de Sint-Denijslaan en de campus van de Hogeschool.'
Voor de kerk wordt nog een gepaste invulling gezocht. Bedoeling is de kerk te restaureren en een nieuwe bestemming te geven. Diverse kandidaten toonden al interesse. Het kan gaan om horeca, maar andere bestemmingen zoals een winkel zijn ook mogelijk. Een club of dancing is uitgesloten.
Na een grondige studie hebben de redemptoristen er voor gekozen om het klooster af te breken, de oude kerk een nieuwe bestemming te geven en het terrein helemaal te herontwikkelen. Op het terrein komt studentenhuisvesting, een reeks appartemten, een sociale woonblok in samenwerking met het CAW, een nieuwe redemptoristische gemeenschap en het nieuwe pastorale- en sociale centrum de “Clemenspoort” met bijhorende ateliers. Het volledige project heeft een verbindende bouwstijl. Het wordt een nieuwe wijk in het hart van een bruisende stad.