Jan Verspeyenstraat

Na 1860 getrokken straat, leidend van de Gravin Johannastraat tot de Hippoliet Lammensstraat. Noordelijke gevelwand (pare nummers) bestaat uit overwegend ontpleisterde lijstgevels van drie bouwlagen en twee of drie traveeën van eenvoudige burgerhuizen uit 1865-1867. Veelal later gewijzigde gevelordonnantie of vervangen door recentere woningen.