St Baafshuis

Het gebouw heeft een lange en bewogen geschiedenis die teruggaat tot in de zestiende eeuw. In dat pand was vele jaren een seminarie voor priesteropleidingen ondergebracht. In de negentiende eeuw werd het pand nog gerenoveerd en aangepast, met een nieuwe hoekvleugel aan de Kapittelstraat, maar het complex voldeed niet meer aan de normen. Uiteindelijk werd in 1914 een nieuw seminariegebouw geopend aan de Reep, waar intussen de Vlerick Business School is gehuisvest.
In 1926 werden de oude gebouwen voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan de Zusters van Liefde, die er een basisschool met internaat in vestigden: Klein Bavo. Vele jaren zaten er kinderen op de schoolbanken, tot de school in 2003 verhuisde naar de Apostelhuizen.
Het bisdom nam het gebouw in 2003 weer in gebruik en zette een restauratie- en verbouwingsproject op. Het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut en Pedic, de nascholingsdienst van het vicariaat onderwijs, zijn er gevestigd. Op de zolder is de theologische bibliotheek ondergebracht en in een volgende fase zullen ook de diocesane diensten er samenkomen.
'Er volgen nog restauratiewerkzaamheden', zegt Peter Malfiet, woordvoerder van het bisdom. 'Het Bisschoppelijk Seminarie is eigenaar van vrijwel het volledige huizenblok tussen de Nederpolder, Biezekapelstraat en Kapittelstraat. We lieten een masterplan uitwerken.
Het gebouw rechtover de zij-ingang van de kathedraal in de Kapittelstraat zal worden gesloopt en vervangen door een nieuwbouw met veel vensters. De gebouwen moeten een forumfunctie krijgen. De poort zal openstaan overdag. Een cafetaria in de kelderruimte en een tentoonstellingsruimte zijn gepland.'
Bisschop Luc Van Looy benadrukt dat het zijn wens is dat een sociaal initiatief als vzw De Tinten, dat op de hoek NederpolderKapittelstraat onderdak vindt, in het gebouwencomplex blijft. Die vzw biedt hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf. 'Het moet een gastvrij huis zijn. De kerk moet in de wereld staan', zegt hij.
De renovatie gebeurde door het architectencollectief Archipl, geleid door Patrick Lefebure en Koen Dekeyser. Ze brachten weer helderheid in de structuur en laten het licht volop stromen. Ze ontwarden knopen, creëerden een goede circulatie en gaven oorspronkelijke ruimtes weer een functie. Zo doet de negentiende-eeuwse kapel dienst als auditorium. Het voormalige 'Hof van de
Heer van Bieze' herbergt een conciërgewoning en allerlei diensten.