Koolsteeg

Nr. 4-14.
Aanvankelijk tweezijdig bebouwd steegbeluik toegankelijk via een overbouwde doorgang onder nr. 2. De linker huizenrij (nr. 6-14) van arbeidershuisjes met twee bouwlagen en twee traveeën met repeterend schema onder zadeldak (pannen) dateert van 1829.
Nr. 4 (r.) is het enig resterend huisje van een rij daterend van 1843, die ca. 1929 gesloopt werd. Verankerde witgekalkte gevels met getoogde vensters op lekdrempels. De blinde sluitingsmuur werd in 1852 voorzien van een houten muurkapel met O.-L.-Vrouwenbeeld met Kind, geflankeerd door lantarens, opgericht na een cholera-epidemie

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3