Groendreef

Oude straat op de zuidelijke oever van de Brugse-Vaart (gegraven in 1613). Deels beplant met een rij platanen. Doorlopend voorbij de Professor Guislainbrug (in het verlengde van de Rooigemlaan) tot Mariakerke. Het eerste gedeelte der straat bevat kleinschalige bebouwing uit 19de eeuw, opklimmend tot eerste helft 19de eeuw. Het gedeelte voorbij de brug wordt gedomineerd door voormalige fabriekscomplexen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Rijkswachtkazerne Groendreef
PDF – 2,2 MB 164 downloads
Archeologie Gent Groendreef 181
PDF – 6,2 MB 169 downloads

L'Union Linière

 Vlasspinnerij gesticht in 1907 door Aallier onder beheer van Beernaert, Vercoutere en De Porre. Wordt in 1922 "La Nouvelle Union Linière". In 1923 stichting van "Cotonnière des Flandres" met bouw van een nieuwe katoenspinnerij ernaast (Kempstraat). Sluit als laatste zelfstandige spinnerij van Gent haar deuren in oktober 1978. Een jaar later aangekocht door de stad Gent. Nieuwe bestemming nog onzeker.
Bouw van een eerste vlasspinnerij "Union Linière" in 1907 naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde. Aan de Groendreef ijzeren ingangshek (vernieuwd) met rechts de conciërgewoning en links de kantoren, oorspronkelijk slechts één bouwlaag hoog en in 1927 met één verdieping verhoogd en daarnaast nog een woning van twee bouwlagen.
Spinnerij van het Manchestertype van drie bouwlagen met rechts traptoren met lift en vermoedelijk waterreservoir bovenaan. Hoge steekboogvensters met metalen roedeverdeling. In de traptoren gegroepeerde rondboogvensters gevat tussen lisenen met aflijnende rondboogfries. Later toegevoegde linker traptoren met elektrische centrale beneden.
Interieur: troggewelven met ijzeren balken op links aangebrachte moerbalken ondersteund door twee rijen gietijzeren zuilen. De metalen balken rusten op de buitenmuren en zijn verbonden met ovale muurankers zichtbaar op de penanten van de gevels. Op alle niveaus dezelfde onderverdeling en gele fabrieksvloeren. Op de benedenverdieping ten noorden aanbouwsel van één bouwlaag onder twee raekemdaken.
Aansluitend bij de spinnerij ten noorden ketelhuis (vervangen in 1924) en machinezaal. Ernaast ronde fabrieksschouw versterkt met ijzeren banden.
Er tegenover magazijn gebouwd door O. Van de Voorde in 1909. Op de binnenplaats uitziend met zes tuitgevels met topoculus, baksteendecoratie in fries en oorspronkelijk zes poorten.
Uitbreiding van de fabriek in de jaren 1920. Bouw van een nieuwe katoenspinnerij van slechts één bouwlaag in 1923 door "La Nouvelle Union Linière" onder leiding van aannemers A. & P. Serck. Aan de Kempstraat voorzien van acht puntgevels. Verder uitgebreid in 1925 in twee bouwcampagnes met vier en zeven traveeën tot het huidige gebouw.

Fabriek van vuurvaste materialen

Fabriek van vuurvaste materialen, zie opschrift "Produits refractaires", eertijds zogenaamd "J. Sugg et cie", sedert 1956 Colpaert. Hier gevestigd sedert 1865 (zie bouwaanvraag). Aan de straatkant twee brede gekoppelde puntgevels van slechts één bouwlaag met samen zes traveeën onder zadeldaken (pannen). Thans gecementeerd. Neoclassicistische inslag door rondboogarcade met rondboogvensters. Ovale oculi in geveltoppen. Aan de binnenplaatszijde beschilderde gevels met getoogde muuropeningen.
Erachter bedrijfsgebouwen van één bouwlaag en ovengebouwtje van anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Aan voor- en achterzijde twee halfronde open ovens met halfkoepelvormig gewelf, in de plaats ertussen schouwen. Bovenverdieping verlicht door middel van lunetten.

Voormalige N.V. "Manila", thans zogenaamd "Textiles du Canal". Koordenfabricage en kemp- en jutespinnerij, gesticht in 1909, met als beheerders bekende Gentse industrieëlen: J.J. Dierman, A. Feyerick en J. Grenier. In 1961 overgenomen door de "P.V.B.A. .Textiles du Canal", fabricage van gebreide gordijnstof. Fabrieksgebouwen opgericht in 1909 met uitbreidingen onder andere in 1912 en 1924 door architect G. Verenghen (zie bouwaanvragen). Nog bewaarde fabrieksschouw met opschrift "Manila 1909" en witgeschilderd spinnerijgebouw uit dezelfde periode. In 1927 werd het magazijn met puntgevel aan de straatkant opgetrokken.