Jezuïetenkerk

De Jezuïeten kochten in 1833 de oude gebouwen van de voormalige abdij van Oost-Eeklo, gelegen op de hoek van de Bestormstraat (Posteernestraat) en de Houtlei.

In 1842 begonnen ze de verbouwingswerken en werd de Bestormpoort (Posteernepoort) afgebroken.

Gent maakte hier gebruik van om de weg te verbreden. Mits een vergoeding van 6000 frank stonden de Jezuïeten aan de stad een reep grond af, waardoor de weg (Violettelei) een breedte kreeg van negen meter. Tevens werd de Bestormpoort afgebroken. In de Gazette van Gent lezen we op 14 januari 1844:

"Gisteren werd op de Houtlei op de plaats waar vroeger een zware lompe afzichtelijke poort stond en voor 2 of 3 jaar geleden werd afgebroken, de Jezuïetenkerk ingewijd."

Het plan van de kerk werd getekend door de Jezuïet Herman Megank.