AZ Volkskliniek

In 1904 neemt de socialistische mutualiteit haar eerste hospitalisatieafdeling in gebruik. In 1928 opent de Volkskliniek in de Sint-Margrietstraat, autonoom, functioneel en financieel gescheiden van de mutualiteit Bond Moyson. In 1974 beslist de Raad van Bestuur van de Volkskliniek een grotere, moderne en nieuwe instelling te realiseren. De nieuwe Volkskliniek wordt officieel in gebruik genomen in het najaar van 1985. In de aanvangsfase worden 92 bedden binnen het AZ geopend; een deel van de ziekenhuisstructuur wordt omgevormd tot Rust- en Verzorgingstehuis met een capaciteit van 116 bedden. Het oorspronkelijke beddenaantal in het ziekenhuis verdubbelt echter op tien jaar tijd tot een capaciteit van 200 bedden.

In 1994 opent het bejaardenverblijf Tempelhof met een serviceflatgebouw (68 flats) en een rusthuis (90 bedden). Later hetzelfde jaar opent het kinderdagverblijf Bengelhof.

In 1995 wordt het dagziekenhuis operationeel. Dit dagziekenhuis vormt functioneel een aparte entiteit, maar maakt structureel deel uit van het ziekenhuis.

In 1998 wordt de Volkskliniek opgesplitst in twee entiteiten: AZ Volkskliniek (het ziekenhuis) en vzw Volkskliniek (het woon- en zorgcentrum). Enkele maanden later, op 1 augustus 1998, sluit AZ Volkskliniek een associatieovereenkomst met het AZ Sint-Lucas.

Op 1 juli 2000 wordt een raamovereenkomst met AZ Sint-Lucas getekend. Op 1 januari 2004 is de fusie officieel een feit.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent