Beluik Abeelstraat

Het gaat over de huisnrs 27 – 31. De beluikhuizen waren bereikbaar via een smalle gang door het voorhuis 33. Het is gebouwd na de aanleg van de Keizer Karelstraat in 1843 en het was gelegen tussen de Abeelstraat en de Apostelhuizen. Oorspronkelijk waren er 6 huisjes. In 1956 werden 3 huisjes op het einde van de koer voorbij de scheidingsmuur afgebroken.

De werken voor het maken van een nieuwe straat van de Nieuwbrug tot op de Brabantdam rechtover de Statiestraat, zullen eerstdaags aanvangen. De aanbesteding voor de afbraak van zes huizen, namelijk de nummers 14 en 16 in de Kromme Es en de nummers 49, 51, 55 en 57 in de Abeelstraat, zal op 31 mei 1841 in het stadhuis plaatshebben.”

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3