Zollikofer-De Vigneplan

Ik wil in dit hoofdstuk het verhaal te schrijven over de gigantische urbanisatiewerken op het eind van de 19e en begin 20e eeuw in de Gentse binnenstad. Het zogenaamde Zollikofer-DeVigneplan. Ik maak een grote inleiding en wijdt hier en daar wat uit in de marge omdat ik het relevante informatie vind voor het geheel van het Zollikofer-DeVigneplan.

Eigenlijk kan je  spreken over de grote opkuis in de Gentse binnenstad, gestimuleerd door de ‘rijke’ burgerij aan de vooravond van de wereldexpositie  van 1913 enerzijds en de gevolgen voor de ‘vergeten’ arbeiders anderzijds.

Bij de herdenking van de Gentse wereldtentoonstelling in 1913 werden de rigoureuze saneringswerken in de verloederde 19de-eeuwse binnenstad voor de wereldexpositie voorgesteld als een zegen voor de stad en als de enige en beste optie. Eigenlijk was het de beste keuze voor de burgerij: zij saneerde en flaneerde. De arbeider migreerde.  

Daartoe werden nieuwe onteigeningswetten en financieringsconstructies ingevoerd op basis van een economisch liberalisme. De grootse werken voor de expo, in het centrum, rond de as van de drie torens (1895-1913), vormden dan uiteindelijk het sluitstuk op de eerdere saneringen met het Zollikofer-De Vigneplan (1880-88) wat het grootste urbanisatieproject van de 19de-eeuw in Gent genoemd mag worden.

Ik heb ervoor gekozen het onderwerp in meerdere korte stukken te hakken omdat dit het makkelijkst leest op facebook.

De toegevoegde foto’s bij de verschillende hoofdstukken hebben of zijdelings of rechtstreeks te maken met deze urbanisatiewerken.

      Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:
https://beeldbank.stad.gent/
Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/                                                                                                                                                                                                       174 foto's