De Kulder  Johan Knockaert  Martelaarslaan

Op het grasveld aan de resterende vleugel  van de kuldersschool die een tijd werd ingenomen door de stedelijke middenschool “Serraes” staat sedert 15 juli 1995 het wit stenen standbeeld van een kulder. Op het voetstuk staat:

“De Kulder”
Opgericht ter herinnering aan de Gentse weesjongens.

Het beeld werd gemaakt door ontwerper Patrick Bekaert en beeldhouwer Johan Knockaert.
De geschiedenis van de Gentse weeskinderen - de jongens werden in de volksmond kulders genoemd - is bijna net zo rijk als de geschiedenis van de stad Gent zelf. Al in 1217 was er een weeshuis op de hoek van Ramen en Burgstraat. In de eeuwen die daarop volgende werden de Gentse weesjongens en -meisjes opgevangen in tehuizen verspreid over het Gentse grondgebied.
Het laatste Gentse weeshuis werd in 1984 opgedoekt, maar de kulders zijn nog altijd een begrip in Gent. Veel mensen herinneren zich nog de kulderfanfare die voor allerlei gelegenheden door de Gentse straten trok. Van 1869 tot 1963 sloot ze traditiegetrouw de Gentse Feesten af. De Rodelijvekensstraat verwijst nog steeds naar de uniformen van de Gentse weesmeisjes van een tehuis dat daar in de zeventiende eeuw gevestigd was.