Leie en Schelde  Lalaing  Citadelpark

Op het rotseiland in de grote vijver van het Citadelpark staat een prachtig beeld: “Leie en Schelde” van de Belgische schilder-beeldhouwer Graaf Jacques de Lalaing. De vrouwenfiguur, die der toilet maakt, staat symbool voor de Leie. De zittende mannenfiguur staat voor de Schelde. Het beeld doet een beetje denken aan de figuren die Neptunus flankeren op ingang van de Vismijn. Verdrer ontdekken we een tweetal kinderfiguren. Hun betekenis is mij n iet duidelijk.
Het beeld ‘Leie en Schelde’ werd op 12 februari 1913 ingehuldigd, vlak vóór het openen van de wereldtentoonstelling. Het stond op de hoek van de Kortrijksesteenweg en de toenmalige Citadellaan. Pas veel later kwam het op zijn huidige plaats te staan.

Catherine Boone heeft een prachtige beschrijving van dit beeld op haar blog