Kaatsspelplein

Vormt een brede toegang vanuit Drongenhof tot de Trommelstraat. In het noorden begrensd door de kapel van Drongenhof met aangebouwde huisjes en een toegangspoortje tot de bijgebouwen van het klooster der Geschoeide Karmelieten. Aan de overkant van de straat enkele 18de-eeuwse en 19de-eeuwse huizen.

Dit pleintje had eerst geen echte eigen naam. Het werd “’t Plaetskin bachten den Oudenborch” genoemd. Pas rond 1450 werd er een kaatsbalspel ingericht door een Herbergier. Hij moest voor de huur van dit pleintje toen 20 schellingen betalen aan de stad. Rond 1500 zien we de naam “Caetseplaetskin” verschijnen. Tijdens de Franse overheersing heette het plein “Jeu de Paume” wat later dus Kaatsspelplein werd.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent