De Abrahamstraat

De Abrahamstraat heette vroeger Ser Symoenstraate. De huidige benaming werd ontleend aan een gevelbeeld van de aartsvader Abraham, hier in de straat aangebracht in 1562 en thans verdwenen. Het is een zeer oud straattracé leidend van Prinsenhof naar de Bonifantenstraat en loopt parallel met de Burgstraat. Het straatbeeld wordt gedomineerd door de interessante gevels van de zogenaamde “Berg van Barmhartigheid”. Verder zie je in de straat kleinschalige bebouwing met enkele goed bewaarde 17de- en 18de-eeuwse gevels en een gevarieerde bepleisterde 19de-eeuwse gevelwand waarachter in vele gevallen duidelijk oudere kernen schuilgaan.

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:
https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent