Attracties 

In Gent werd het pretparkgedeelte van de Expo ondergebracht in het Citadelpark. Op het Attractieplein stond alles in het teken van het amusement. Er was een spookhuis, spiegelpaleis, draaimolen, rad en in de Bostock ménagerie kon het bezoek zich vergapen aan wilde dieren. De topattractie was de Waterchute, aangeprezen als de hoogste waterglijbaan ter wereld. De bootjes gleden naar verluidt tegen 90 km/u van deze waterglijbaan in de vijver van het Citadelpark. De andere blikvanger was de Scenic Railway, die op zijn beurt werd aangeprezen als de langste ‘roetsjbaan’ ter wereld. De Decauville expotram legde een traject af van bijna twee kilometer doorheen het volledige Expoterrein.

Al snel kreeg het amusementsgehalte en het pretparkgedeelte van de expo’s de overhand. Koloniale exhibities, diorama’s, sensationele uitvindingen en lichtspektakels waren erg populair. Voor de Gentse wereldtentoonstelling van 1913 was het Citadelpark ingericht als pretparkzone. Het volk kon er aanschuiven voor allerlei kermisattracties en proeverijen.  Ook de zogenaamde zoos humains waarin de exotische mens tentoon werd gesteld ontbraken niet.

De Gazette van Gent schrijft op 21 januari 1913 het volgende
"De aantrekkelijkheden vormen in een wereldtentoonstelling altijd een grote factor voor de bijval. Het Algemeen Bestuur heeft zich gewend tot een Engelse maatschappij Ghent Syndicate 1913 Limited, die de bezoeker een nieuwe reeks uitspanningen zal bieden waarvan de meeste nog nooit in België te zien waren.

Het Plein der Attracties zal met grote kosten worden ingericht en alles bevatten wat op dat gebied het nieuwste is, waaronder verscheidene schouwspelen die kunnen wedijveren met die der buitenlandse wereldtentoonstellingen.

Als men het park binnengaat langs de Kortrijksesteenweg zal men zich dadelijk te midden van een menigte aantrekkelijkheden bevinden, die alles bevatten wat het vernuft heeft kunnen uitvinden tot vermaak van het publiek.

Gaat men links, dan komt men voor de Giant Coaster, een gans nieuw type van Scenic Railway, de grootste ter wereld, met enkele beklimmingen. De bouw zal ongeveer 100 meter lang zijn, de baan nagenoeg 2 kilometer. Daarop zullen vijf treinen rijden. De reizigers zullen landschappen doorkruisen uit alle werelddelen, natuurgetrouw weergegeven tot in de bijzonderheden, aan een snelheid van 8 tot 150 kilometer per uur. Deze laatste toepassing van de zwaartekracht als aandrijving zal geplaatst zijn in het deel van het park tussen één der restaurants van het Feestpaleis en de Leopoldlaan.

Onder de Giant Coaster begrepen zal in hetzelfde gebouw een niet minder fraaie aantrekkelijkheid worden ingericht, getiteld De Toverkelders. Hier zullen de reizigers in bootjes, geheimzinnig voortbewogen over de golfjes van een kronkelende rivier, door wonderbare grotten varen en er de verschillende geheimen van de onderaardse wereld te zien krijgen.

Midden de schilderachtgste lichteffecten zal men paleizen, Chinese pagoden en andere Oosterse wonderen kunnen waarderen.

Naast dit alles komt de laatste opschuddingwekkende nieuwigheid, de Glijdende Bol, die jong en oud hartelijk zal doen lachen. Deze uitvinding bekomt sedert zes maanden de grootste bijval in Londen en heeft in heel het koninkrijk de gunst verworven van de High Life.

Aan de oever van de grote vijver komt de attractie van de Water-Chute, de grootste die ooit gebouwd werd, 40 meter hoog, met een helling van 100 meter tot aan het water, waar de boten afglijden met een snelheid van 90 kilometer in het uur. Een veiligheidsophaler zal de reizigers naar boven brengen.

De Aantrekkelijkheden zullen dubbel zo belangrijk zijn als te Brussel. De bezoeker zal niet weten waar eerst te gaan zien: de harem, de ganzenjacht, de bekorende golven of een aquarium waar men naar hartelust zal mogen vissen.

Ook zijn er luchttochten, koersen op ski's, tobogans en troepen dansers en danseressen van vele landen, in hun nationale klederdracht. Vele muziekkorpsen zullen zich doen horen en er zal vermaak zijn voor klein en groot.

De echte clou wordt het wonder van mechanisme en elektriciteit, dat een treffende gedachte zal geven van de verschrikkelijke schipbreuk van de Titanic, ingericht in een bijzonder paviljoen. Men zal er een juiste nabootsing zien van het reuzenschip. Het is geen cinématografische afbeelding maar een hervoorbrenging van het schip in het klein, die voor de eerste maal te Gent te zien zal zijn.

Teneinde de bezoekers van het park naar dit deel te vervoeren zal binnen de terreinen een kleine Decauvillespoorweg worden aangelegd."