Innerlijke urbanisatie van Paul Van Gysegem aan Justitiepaleis

Aan de zijgevel van dit typisch 19de-eeuws gerechtsgebouw herinnert een gedenkplaat aan het feit dat hier ooit het Gentse klooster der Minderbroeders (franciscanen) stond. Deze tweede bedelorde gaat terug tot de 13de eeuw. Ze zorgde onder meer voor een relaas van de gebeurtenissen in Vlaanderen rond 1302, wat enkele van de eerste beschrijvingen van sociale conflicten in de Vlaamse hoofdstad opleverde. De locatie werd evenwel vooral gekozen omwille van het gerechtsgebouw. Het is immers de plaats waar mensen worden veroordeeld en waar wetten in de praktijk worden omgezet of opgesteld. Op die manier staat deze plaats symbool voor het veroordelen door de maatschappij en het beknotten van de menselijke vrijheid. de linkernis van de voorgevel is een gedicht van Gust Gils te vinden: “De innerlijke urbanizasie”, uit Afschuwelijke roze yogurtman