Koning Leopold II laan

Westelijke begrenzingsstraat van het Citadelpark, aangelegd op de plaats van de zogenaamde Hollandse Citadel volgens het verkavelingsplan van J. Hofman van 1874-1875. Brede beboomde laan met eenzijdige bebouwing, overwegend daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw met enkele opmerkelijke gevels uit begin 20ste eeuw, voornamelijk bij het begin van de straat en heden reeds verschillende flatgebouwen.
Neoclassicistische lijstgevels in eenheidsbebouwing met drie bouwlagen en meestal drie traveeën onder zadeldak. Bepleisterde of gecementeerde parementen gemarkeerd door horizontaliserende kordons en een erker of balkon op de bel-etage (nummers 12-16 (gesloopt), 26-29, (26-28 gesloopt), 32-35 (32-33 gesloopt), 43-47 (46 verbouwd), 49-52). Typische afgeronde hoekpanden met de in dezelfde tijd aangelegde dwarsstraten naar de Kortrijksesteenweg. Enkele gevels vertonen een rijkere stucversiering (nummers 88, 96 (gesloopt), 103 (gesloopt), 181, 182-183 (gesloopt)) met druiplijst boven het centraal bel-etagevenster met balkon, sluitsteen, versierde borstweringen en een uitgewerkt hoofdgestel met versierde fries (nummers 182-183 (gesloopt)) en kroonlijst met tanden en klossen op uitgelengde modillons.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent