Karel Antheunisstraat

Aangelegd in opdracht van de gebroeders Antheunis in 1844. Oostzijde gekenmerkt door een bebouwing van lijstgevels uit het midden van de 19de en uit begin 20ste eeuw. Westzijde zonder noemenswaardigheden, voornamelijk achterbouwen van de Frère Orbanlaan en garages.

Raapstraat

Smalle en oude zijstraat van de Lange Violettestraat; de ene kant ziet uit op het Klein Begijnhof, de andere kant loopt dood op de achterhuizen van de Frère Orbanlaan en vormt een driehoekig pleintje bij de aanvang van de Karel Antheunisstraat. De ene straatkant is voor de helft door sloping omgevormd tot een braakliggend terrein. Overwegende kleinschalige bebouwing uit de 18de eeuw. Tegen de muur die het ene straateinde afsluit hangt een eenvoudige houten muurkapel met een gepolychromeerd Onze-Lieve-Vrouwebeeld, waarschijnlijk uit tweede helft 19de eeuw