Edmond Van Beveren Jules van Biesbroeck aan Citadelpark

Aan het Citadelpark staat het standbeeld van Edmond van Beveren. Het werk is van de hand van Julius Van Biesbroeck.Hij was de vader der werkersbeweging in Vlaanderen. De Belgische Werkliedenpartij (BWP), opgericht in 1885, was de eerste socialistische partij van België. De partij ontstond in 1884 als eerste socialistische partij in Vlaanderen met de naam 'Vlaamsche Socialistische Arbeidspartij' (VSP). De Gentse voorman Edmond Van Beveren maakte het programma van de partij.

Begin augustus 1923lanceerde de socialistische wijkclub van de Frans van Ryhovelaan het denkbeeld "voor de vereerde nagedachtenis van wijlen partijgenoot Edmond Van Beveren" een standbeeld op te richten op het naar hem genaamde plein. Op 3 december 1922 was het een kwarteeuw geleden dat de voorman, die reeds in 1870 lid was van de Gentse sectie van de Eerste Internationale, op nauwelijks 45-jarige ouderdom overleed, na vier weken tyfus. Om deze gebeurtenis met een standbeeld te herdenken was het dus te laat. Maar alleszins vroeg genoeg om het beeld klaar te hebben voor de belangrijke Eicos-tentoonstelling van 1924. Deze "Exposition Internationale de la Coopération et des Oeuvres Sociales" zou in het Feestpaleis van het Citadelpark ingericht worden om de vijftigste verjaardag te herdenken van de herstichting van de socialistische en internationale werkersbeweging te Gent. Op het ogenblik dat men met de idee voor de dag kwam, hadden reeds drieëntwintig Europese landen ingetekend, naast de Verenigde Staten en Brits-Indië.· De beheerraad van de Coöperatieve Maatschappij Vooruit Nr 1 verklaarde zich in principe akkoord, maar wou toch eerst de zaak voorleggen aan het partijbestuur. Het plan werd daar enthousiast ontvangen.De idee was intussen aan het grote publiek bekendgemaakt langs het blad "Vooruit" . Enkele dagen later, op 3 september, nam Edward Anseele in naam van de partij, contact met de vijftigjarige kunstenaar Jules Van Biesbroeck, die toen in Bordighera aan de Italiaanse Rivièra woondeHij kende Van Beveren door en door: zijn temperament, zijn typische houding als spreker, zijn figuur, kortom "de mens".

In de beginfase wist men niet wat het gedenkteken precies worden zou : een gedenkplaat aan het volkshuis op de Frans van Ryhovelaan; een borstbeeld; een standbeeld of een monument op het Edmond van Beverenplein. Plaaster werd radicaal van de hand gewezen. Het diende brons, steen of marmer te worden. Want hij had er genoeg van energie te verspillen aan tenietgaande beeldhouwwerken.

Een inrichtingscomité werd opgericht:. Eenenzeventig leden : volksvertegenwoordigers, senatoren, provincieraadsleden, schepenen en gemeenteraadsleden.

De vergadering met de kunstenaar ging door op 1 december in de boekerij van "Ons Huis". Het gedenkteken zou op het Garenmakerspleintje (thans Edward Anseeleplein) komen i.p.v. op het Edmond Van Beverenplein. Van Biesbroek verbond zich tegenover de Gentse Federatie der B.W.P. de uitvoering van het monument op zich te nemen voor een bedrag dat de 100.000 fr.

De realisatie van het plaaster gebeurde in drie fasen. De eerste was het gieten van het rechter voorstuk, nl. de groep werklieden, die de eerste steen van de coöperatie plaatsen. Intussen was men bij de bronsgieter ongeduldig om van start te gaan. Op 6 oktober waren alle modellen bij VindevageL De firma kwam op 23 november klaar met het in bronsgieten van de Van Beverenfiguur en Marianne. Eind februari 1926 was het ganse monument gegoten en bracht het partijbestuur een bezoek aan de bronsgieterij. Er werd 4.500 kg metaal gebruikt en de plaat had een gemiddelde dikte van 5 à 6 mm. Het hoogste punt bereikte bijna 7 m. Op 15 januari 1926 werd beslist het monument in te huldigen op de sluitingszondag van de Gentse kermis 25 juli.

 

Boeiend artikel over Belgisch Socialisme en van Beveren op de volgende link
https://doorbraak.be/op-het-van-beverenplein-moet-men-zich-dat-herinneren/