Groentenmarkt

                                                                                                                                                                                           240 foto's 

De Groentenmarkt is een vierkantig pleintje, beplant met oorspronkelijk kastanjebomen (nu zilverlinden), waaruit verschillende straten lopen naar de voornaamste plaatsen der stad: namelijk de Vrijdagmarkt, het stadhuis, de Korenmarkt, de Hooiaard en het Sint-Veerleplein met het Gravensteen. De markt was achtereenvolgens veemarkt, vismarkt en sedert de 18de eeuw groentenmarkt. In de vorige eeuwen vervulde de markt een belangrijke functie als executieplaats: misdadigers werden gestraft op de pijnbank - waarvan de haken en balksleutels bewaard zijn - achter het "Galgenhuyseken" of aan de "pilaeren" die tot 1782 op de vier hoeken stonden. In 1812 werd een arduinen pomp in het midden van het plein opgericht.

 

1971. Activiteit voor en met kinderen