Groentenmark

                                                                                                                                                                                          
De Groentenmarkt is een vierkantig pleintje, beplant met oorspronkelijk kastanjebomen (nu zilverlinden), waaruit verschillende straten lopen naar de voornaamste plaatsen der stad: namelijk de Vrijdagmarkt, het stadhuis, de Korenmarkt, de Hooiaard en het Sint-Veerleplein met het Gravensteen. De markt was achtereenvolgens veemarkt, vismarkt en sedert de 18de eeuw groentenmarkt. In de vorige eeuwen vervulde de markt een belangrijke functie als executieplaats: misdadigers werden gestraft op de pijnbank - waarvan de haken en balksleutels bewaard zijn - achter het "Galgenhuyseken" of aan de "pilaeren" die tot 1782 op de vier hoeken stonden. In 1812 werd een arduinen pomp in het midden van het plein opgericht.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

1971. Activiteit voor en met kinderen