Groentenmarkt

                                                                                                                                                                                           240 foto's 

De Groentenmarkt is een vierkantig pleintje, beplant met oorspronkelijk kastanjebomen (nu zilverlinden), waaruit verschillende straten lopen naar de voornaamste plaatsen der stad: namelijk de Vrijdagmarkt, het stadhuis, de Korenmarkt, de Hooiaard en het Sint-Veerleplein met het Gravensteen. De markt was achtereenvolgens veemarkt, vismarkt en sedert de 18de eeuw groentenmarkt. In de vorige eeuwen vervulde de markt een belangrijke functie als executieplaats: misdadigers werden gestraft op de pijnbank - waarvan de haken en balksleutels bewaard zijn - achter het "Galgenhuyseken" of aan de "pilaeren" die tot 1782 op de vier hoeken stonden. In 1812 werd een arduinen pomp in het midden van het plein opgericht.