Park Halfweg

Het gebied van 20 hectare werd heraangelegd en ingericht als Park Halfweg. Het vormt een schakel vormen tussen de grotere groengebieden in de omgeving. Aan de kant van de Leie is een verbinding voor ‘traag verkeer’ (wandelaars en fietsers). Zowel sportievelingen als natuurliefhebbers komen er aan hun trekken. 

De bestaande volkstuinen aan de kant van de Drongensesteenweg, de vijver aan de kant van de Leie en het centrale meersengebied zijn geïntegreerd in het park. Er is ook een bestaand stuk bos dat behouden blijft. Via de nieuwe paden is het bos meer toegankelijk. Er staan banken om te verpozen en kinderen kunnen er ravotten op de speelheuvels.
Centraal in het park ligt een rustpunt, waar recreatieve paden vertrekken in verschillende richtingen. Hier kunt u ook picknicken.

Wandelen boven het water van de vijver kan ook: daarvoor kan u de vlonder op. 
Het is niet toegestaan om in de vijver te zwemmen.

Centraal in het gebied liggen meersen, een stuk met moerassen en natte graslanden. Dit gebied is rijk aan veel verschillende soorten riet. Dat is eerder uniek in Gent.  Ook natte ruigtes, kruidachtige planten, komen voor. De grote boterbloem is er één van. Er broeden bijzondere vogels zoals blauwborstjes, ijsvogels en rietzangers.  Bijzonder aan de Malemmeersen zijn de ‘rabatten’. Het is hier zo nat doordat er grondwater opborrelt. Dat grondwater noemen we kwel. Om dat weg te krijgen, werden op regelmatige afstand ondiepe afwateringsgrachtjes uitgegraven. De grond werd gebruikt om de naastliggende percelen op te hogen, die daardoor bolrond en hoger kwamen te liggen. Zo onstonden de langwerpige ‘rabatten’.

Om de natuur zoveel mogelijk te respecteren zijn de meersen niet toegankelijk. Een observatiepunt dat hoger gelegen is, geeft u een goed zicht op het gebied.

De inrichting van het park verwijst ook naar het verleden van de site. Er stond vroeger een blekerij, Alsberghe-Van Oost. Er zijn nog restanten van muren en overblijfselen van de fabriek te zien in het park. Verder verwijzen stapstenen naar het vroegere Westerringspoor, een spoorlijn, die er liep.