De Oude Houtlei

De Oude Houtlei was oorspronkleijk  een kunstmatige gracht vermoedelijk circa 1165 gegraven rondom de Sint-Michielsparochie welke zich uitstrekte langsheen de linker-Leie-oever. Deze Houtlei vormde de westelijke verdedigingsgrens van de middeleeuwse stad.
In 1898 werd de Houtlei wegens toeslibbing en de kwalijke geuren die zij verspreidde gedempt.  Reeds van in de 14de eeuw verrezen verscheidene kloosters in de onmiddellijke nabijheid van de stadsmuren aan de Houtlei. Binnen de middeleeuwse omwalling bevonden zich het klooster der alexianen (Sint-Amandusinstituut) en het klooster der Cisterciënzerszusters van Oost-Eekloo (Sint-Lucasinstituut). Beide instituten maakten van de demping van de Houtlei gebruik om hun complexen uit te breiden met bakstenen schoolgebouwen in eclectische bouwtrant; met hun talrijke hoektorens en trapgevels bepalen zij nog steeds het middendeel van de huidige straat.
Een ander merkwaardig gebouw is het Monasterium of Poortakker.

 

Foto's gemaakt op 5 november 2018